Gratis verzending in België vanaf €60 – Naar Nederland vanaf €80 

Search
Close this search box.

Gratis verzending in België vanaf €60 –
Naar Nederland vanaf €80 

Search
Close this search box.

Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Retour en verzending

Gepersonaliseerde goederen kunnen niet geretourneerd worden.
Niet-gepersonaliseerde goederen kunnen geretourneerd worden binnen de 14 dagen na ontvangst. De
goederen moeten in originele verpakking, ongeopend en onbeschadigd teruggestuurd worden. Zoniet
worden kosten in rekening gebracht ten belope van 100%, 50% of 20% van de prijs van de goederen,
afhankelijk van de staat waarin de goederen verkeren.
In geval de Klant beschadigde goederen ontvangt, heeft de Klant het recht ze binnen 8 werkdagen terug
te sturen, na voorafgaandelijk contact opgenomen te hebben met Atelier Amandine.
Goederen dienen steeds aangetekend of per koerierdienst teruggestuurd te worden. Atelier Amandine
kan onder geen voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane retourzendingen. De
kosten voor het versturen van een retourzending zijn voor de rekening van de klant.
Bij weigering van de terugzending door Atelier Amandine, ontheft dit de Klant niet van zijn
betalingsverplichting.
Binnen de 30 dagen na ontvangst van de retourzending bij Atelier Amandine wordt het volledige bedrag
van de zending terugbetaald via overschrijving aan de Klant.
Bestellingen kunnen kosteloos geannuleerd worden zolang deze nog niet gepersonaliseerd werden voor
gepersonaliseerde goederen en zolang deze nog niet verstuurd werden voor niet-gepersonaliseerde
goederen.